Imprimeix

F

el .

Fumi

Fusegi

Fusegi-waza

Fusen gachi

Fusensho

Moure 

Defensa 

Tècniques de defensa

Victòria per incomparecencia

Guanyador per no presentació del oponent